مرافعه

فیش های فقر KHAMENEI IR

فیش های فقر KHAMENEI IR

فیش‌های فقر - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه فقر محرومین/مستضعفین/فقرزدایی/فقر و فساد و تبعیض

نسخه چاپی فیشهای ... - KHAMENEI.IR

Khamenei.ir - نسخه قابل چاپ فیشهای مرتبط با بیانات در دیدار بسیجیان تاریخ

 نوشته شده   توسط  مرافعه  |  نظر بدهید